1. Instal·lacions prèvies

El procés d’instal·lar Dart al nostre ordinador és una mica farragós, no es tracta de baixar-se un instal·lador, executar-lo i prèmer “Aceptar”. Per això aquest capítol és una mica pesat per als que s’inicien en Dart i cal una mica de paciència a l’hora de començar. Per sort només haurem de fer-ho un cop.

1.1 Instal·lar Editor de Codi i GIT

El primer que hem de fer és instal·lar l’editor de codi que farem servir per treballar.

Jo faig servir Visual Studio Code de Microsoft, ja que funciona molt bé i té un ampli repositori de plugins per fer-nos la feina més fàcil.

Tot seguit hem d’instal·lar GIT. El seu propòsit és portar registre dels canvis en arxius d’ordinador i coordinar el treball que diverses persones realitzen sobre arxius compartits. Hem de tenir install·lada la versió 2.0 o superior de Git.

Com veure versió de Git?

Un cop instal·lat, podem veure quina versió de GIT tenim (per estar-ne més segurs) a través de la Consola de Windows

Executant CMD

git –version

git --version

També executant el mateix GIT

i lo mateix, escribint

git --version

1.2 Instal·lació de plugins en Visual Studio Code

Al Visual Studio Code ens faran falta una sèrie de plugins a fi de millorar el fluxe de treball.

Com instal·lar un plugin a Visual Studio Code?

Doncs la forma més senzilla es clicant al botó “Install” a cada pàgina dels Plugins com dels Themes.

Aquesta extensió permet que els claudàtors coincidents s’identifiquin amb colors. L’usuari pot definir quines fitxes combinar i quins colors utilitzar.

Per configurar-lo anem a File > Preferences > Settings

I a “Extensions” clickem on posa “Edit in settings.json”

I ja enganxem aquest codi de configuració dels colors

"bracket-pair-colorizer-2.colors": [ 
"#fafafa", 
"#9F51B6", 
"#F7C244", 
"#F07850", 
"#9CDD29", 
"#C497D4" 
],

I guardem. Ara ja tenim els colors com ens agrada, òbviament podem canviar-ho al nostre gust.

Altres plugins importants a instal·lar són:

  • Material Icon Theme: per fer més visuals les icones del tema que fem servir a Visual Studio Code
  • Paste JSON as Code: per generar de forma dinàmica i interactiva el codi de serialització de JSON, JSON Schema i TypeScript. Ens permet enganxar JSON / JSON / TypeScript com a codi
  • Terminal: per executar l’ordre del terminal directament a l’editor de text

1.3 Theme del Visual Studio Code

Quin theme fem servir en el nostre VSCode? Doncs podem fer servir qualsevol que ens agradi, en aquest cas faré servir el Monokai Night

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és monikai.png

Personalment m’agraden els themes foscos, perque son més descansats per la vista a l’hora de treballar, però pots baixar i provar qualsevol theme del Marketplace del Visual Studio.