3. “Hola Món” en Dart

Abans de començar amb el Visual Studio Code, farem un petit exercici amb DartPad que és una pàgina web que ens permet programar en Dart:

A dart sempre hem de tenir una funció main . Cal escriure main() i després a dins els claudàtors { es ponsarem tota la parrafada}

Aquí tens un exemple de bloc de codi que pots modificar. Si pots escriure a dins i fer un copy paste

main (){

  print('Hola Món');
}