2. Instal·lant Dart al nostre ordinador

Ara si, per fi comencem a instal·lar Dart. Anem a la pàgina oficial de Dart i cliquem a “Get Dart

Aquí en funció del nostre sistema operatiu tenim diferents opcions, en el nostre cas farem servir Windows, per lo que hem d’instal·lar Dart a través de Chocolatekey, sí, paciència, ja quasi estem.

Per instal·lar Chocolatekey hem d’executar la consola de comandaments de Windows (CMD) amb permisos d’administrador (botò dret abans d’executar-la).

I hi escrivim la següent línia d’instal·lació

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

Bé, potser ens funcioni, però també ens pot passar lo següent:

Llavors podem provar d’instal·lar Chocolatekey des del PowerShell de Windows (com a administradots) escribint la mateixa línia de codi

I ara ja podem executar al CMD els comandaments que ens indica la pàgina de Dart per instal·lar Dart, a través de Chocolatekey a Windows: 🙄

Ens pregunta si volem executar l’Script i li diem que “Y” i Dart per fi estarà instal·lat al nostre ordinador.

Podem tornar al Power Shell de Windows i escriure dart — version per veure quina versió de Dart tenim instal·lada, en aquest cas la 2.8

I per fi tenim Dart instal·lat al nostre ordinador!