Formulari de contacte

e-Mail: dart@dart.cat
Tel.: (+34) 93 272 59 84
Mòbil: (+34) 628 069 123

Web Bulevard dels Antiquaris: www.bulevarddelsantiquaris.com

Nom:

Cognoms:

Telèfon/Mòbil:

Correu electrònic :

Localitat:

Missatge:

Voleu rebre comunicacions?

Acceptació enviament de dades personals.

dart.cat garanteix que totes les dades recollides a través del formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El tractament i gestió dels mateixos compleix l'estipulat en el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. En el moment en que un usuari facilita les seves dades personals, aquestes són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-les únicament per a l'enviament d'informació referida a aquesta web.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a dart@dart.cat.

dart.cat assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres usuaris i garanteix que en cap cas seran cedides ni venudes a terceres empreses, ni utilitzades per a un altre fi que el descrit anteriorment.